Hersenscans hondenbrein biedt wetenschappers meer inzicht

Hersenscans bieden wetenschappers meer inzicht in het brein van de hond. Onderzoekers willen meer begrijpen over de relatie tussen honden en mensen vanuit het perspectief van de hond. In het afgelopen jaar 2012, is voor het eerst het brein van een hond gescand terwijl deze wakker is.

Met het onderzoek wil men onderzoeken wat er omgaat in het hoofd van de hond en hoe honden over mensen denken. Eén van de vragen die tijdens het onderzoek werd onderzocht, is of honden de taal van de menselijke commando’s begrijpen, of dat ze meer reageren op lichaamstaal of andere aanwijzingen.

Het onderzoek werd geleid door Greg Berns aan de Emory Universiteit in de Verenigde Staten, gelegen vlakbij Atlanta. Voor dit onderzoek zijn twee honden onderzocht. Zij zijn getraind om in de scanner stil te liggen en om twee handsignalen van hun baas te begrijpen. Het eerste handsignaal is dat ze een beloning zouden krijgen en het tweede signaal dat ze geen beloning zouden krijgen. De honden kregen deze handsignalen te zien, terwijl er een functionele MRI van de hond werd gemaakt om de hersenactiviteit in beeld te krijgen. Er werd geconstateerd dat het deel van de hersenen dat geassocieerd wordt met beloning direct werd geactiveerd op het moment dat ze het signaal zagen dat ze een koekje zouden krijgen. Dit gebeurde niet wanneer de honden het andere signaal zagen. Onderzoeker Gregory Berns trok hieruit de conclusie dat honden heel goed op de signalen van mensen letten en dat deze signalen mogelijk een directe invloed hebben op het beloningssysteem van de hond.

De honden ondervonden geen last van de scanner, ze droegen alleen oorbescherming om te voorkomen dat het lawaai van de scanner hen dwars zou zitten. De honden leken het zelfs leuk te vinden. Volgens de onderzoekers gaat één hond zelfs regelmatig uit zichzelf in de scanner liggen, zonder een opdracht te hebben gekregen.

Er is nog een lange weg te gaan om het brein van een hond te onderzoeken. Een aantal vragen dat wetenschappers nog graag willen onderzoeken zijn: zijn honden empathisch naar hun eigenaar en hoe voelen ze zich in onze aanwezigheid? Daarnaast zijn er ook nog heel veel vragen vanuit de meeste hondenliefhebbers. Hopelijk levert het onderzoek van Berns in de toekomst meer helderheid op over alle mysteries rondom het denken en voelen van honden.

Bron: http://uitgelatenhond.nl/hersenscans-bieden-wetenschappers-meer-inzicht-het-hondenbrein